Zachráňme životy

Projekt „Zachráňme životy“ je darcovský systém pravidelnej mesačnej finančnej výpomoci určenej pre záchranu počatého dieťaťa a pomoc budúcej matke, ktorá sa ocitne v krajnej životnej núdzi. V rámci projektu bola spustená webová stránka www.zachranmezivoty.sk.

Cieľom poskytovania mesačného príspevku je pomoc tehotnej žene, ktorá sa ocitla v kríze a je zaskočená neplánovaným a nechceným tehotenstvom. „V septembri na bilbordoch bola ukázaná pravda o umelom potrate a dnes chceme ukázať, ako pomôcť tehotným ženám, ktoré sa ocitnú v krajnej životnej núdzi. Ide nám o záchranu ľudských životov konkrétnou pomocou. Táto kampaň má dve roviny. Jednou chceme vzbudiť solidaritu a v druhej rovine ukázať, že nechať žiť je tá správna voľba,“ hovorí iniciátor projektu Zachráňme životy Marek Nikolov.

Projekt realizuje Fórum života. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne jednorázovo alebo pravidelne prispieť k záchrane života rôznymi finančnými čiastkami na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky budú prerozdelené medzi príjemcami pomoci (ženy a ich deti), ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Všetky finančné prostriedky poukázané darcom na záchranu života dostane priamo príjemca pomoci. Náklady na riadenie a správu systému zabezpečí Fórum života z iných zdrojov.

Príjemca pomoci bude do systému zaradený na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečí transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci. Všetky informácie o príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si bude môcť každý darca overiť na webovej stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.