Fórum života podrobilo národný program kritike

Občianske združenie  Fórum života 14. 12. 2007 doručilo na Ministerstvo zdravotníctva SR zásadné pripomienky k Národnému programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (ďalej tiež “Program”).

Fórum života 36 pripomienkami podrobilo Program ostrej kritike a odporučilo ministerstvu vypracovať materiál úplne nanovo. Pripomienky Fóra života podporilo v čase ich zaslania viac ako 3500 ľudí a v súčasnosti už viac ako 5000.

Fórum života v pripomienkach kritizuje aj to, že štát chce uviesť na trh tabletky spôsobujúce chemický umelý potrat, ďalej že chce zaviesť neprijateľnú liberálnu sexuálnu výchovu už na základných školách, že plánuje utajovať pred rodičmi informácie o zdraví ich mladistvých detí. Fórum života tiež kritizuje snahu donútiť všetky gynekologické zdravotnícke zariadenie na Slovensku, aby robili potraty a asistovanú reprodukciu. Pre Fórum života je tiež neprijateľná snaha o obmedzenie výhrady svedomia v týchto zariadeniach a  podporovanie selektívnej eugeniky embryí.

Kompletné znenie pripomienok je možné nájsť na stránke www.www.forumzivota.sk. Vzhľadom k tomu, že pripomienky podporilo viac ako 500 ľudí, Fórum života očakáva, že ministerstvo zdravotníctva sa nimi bude vážne zaoberať a na prípadné rozporové konanie pozve aj zástupcu Fóra života. 

Fórum života, 15. 12. 2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.