Tichý pochod za nenarodené deti

Občianske združenie Fórum života si chce túto smutnú udalosť pripomenúť Tichým pochodom za nenarodené deti a pripomenúť si tak životy tých najbezbrannejších, ktorým sme nedovolili narodiť sa. Pochod sa uskutoční symbolicky na sviatok sv. Neviniatok 28. decembra 2007. Program sa začne o 15.30 h pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí v Bratislave, potom bude pokračovať pietnym aktom hádzania ruží do Dunaja na Novom moste SNP a bude ukončený svätou omšou  o 17.30 h v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. Podrobný program je na priloženej pozvánke. Takýmto spôsobom sa tiež zjednotíme s priateľmi v Prahe, ktorí zdieľajú s nami túto smutnú časť histórie a budú mať v tento deň podobný program.  

Fórum života pozýva všetkých z celého Slovenska aby si takýmto spôsobom prišli uctiť spomienku na usmrtené nenarodené deti a vyjadriť nesúhlas s potratovou legislatívou i praxou.    

Týmto spôsobom Fórum života ukončí aktivity, ktorými sa počas celého roka venovalo uplynutiu 50-tich rokov od prijatia prvého potratového zákona na Slovensku. 

          

Fórum života, 17. 12. 2007

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.