Objav, ktorý môže zachrániť život

V polovici novembra boli zverejnené pozoruhodné objavy, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť životy miliónov embryí. Ide vlastne o jeden objav, o ktorom súčasne napísali dvaja významní vedci, zaoberajúci sa výskumom kmeňových buniek – James Thomson z Wisconsinskej univerzity (USA) a Šinija Jamanaka z Kjótskej univerzity (Japonsko). Týmto vedcom sa spolu s ich kolegami podarilo „preprogramovať“ dospelé kožné bunky na tzv. pluripotentné kmeňové bunky. Nové bunky pripomínajú svojimi vlastnosťami embryonálne kmeňové bunky a sú schopné dorásť na mnoho typov špecializovaných buniek.

Objav môže výrazne ovplyvniť osudy mnohých embryí, ktoré by boli inak určené na experimentovanie a získavanie embryonálnych kmeňových buniek. Tieto embryá v mnohých krajinách slúžia ako materiál na získanie kmeňových buniek, ktoré by v budúcnosti mohli byť potenciálne použité na liečbu chorôb. Etický problém je tu jednoznačný – s dobrým úmyslom liečiť chorých ľudí sa volí zlý prostriedok, ktorým je zabitie embryí. Na rozdiel od embryonálnych kmeňových buniek nie je získanie pluripotentných buniek ich preprogramovaním z dospelých kožných buniek eticky kontroverzné, pretože sa pri ňom neničí ľudský život.

Dôležité je poznamenať, že už v súčasnosti sa pri liečbe využívajú kmeňové bunky získavané od dospelých darcov. Pri získavaní týchto buniek nevzniká žiadny etický problém. Navyše, týmito bunkami sa reálne liečia desiatky rôznych ochorení, kým embryonálnymi kmeňovými bunkami sa zatiaľ nedá liečiť žiadne ochorenie. Nový objav dokazuje, že eticky prijateľný výskum kmeňových buniek je možný a efektívny. Na základe tohto objavu sa známy vedec Ian Wilmut (klonoval ovečku Dolly) rozhodol, že ukončí experimentovanie s klonovaním ľudských embryí a zameria sa na výskum preprogramovaných kožných buniek, ktorý považuje za efektívnejší. Dúfajme, že jeho príklad budú nasledovať aj ďalší vedci.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.