Počet potratov v Chorvátsku poklesol o 90% oproti roku 1989

Chorvátsko zaznamenalo veľmi dramatický skok v počte potratov za posledné roky. V roku 1989 bolo potratených 51 289 detí, čo sa takmer rovnalo počtu živých narodení. Posledná štatistika z roku 2005 udáva 4 563 potratov. Predstavuje to 90%-ný pokles v porovnaní s rokom 1989. Potratové právo sa však významne nezmenilo.

Podľa pro-life aktivistov a ďalších ľudí z Chorvátska hlavným dôvodom na zmenu sŕdc a myslí v krajine bola sila vodcovstva katolíckej hierarchie. Dr. Antun Lisec, riaditeľ Human Life International v Chorvátsku, dosvedčuje, že jeho mnohé úspechy v zachraňovaní nenarodených detí prišli vďaka skvelej podpore a spolupráci katolíckych biskupov a kňazov národa, ktorý tvorí 80% katolíkov.

Kanadský katolícky novelista a maliar Michael D. O’Brien, ktorý získal chorvátsku národnú cenu Buvina za činy vo viere a kultúre, cestoval do Chorvátska trikrát, aby robil výskum pre jeho poslednú nedávno vydanú novelu Ostrov sveta (Island of the World), ktorú vydalo vydavateľstvo Ignatius Press. http://studiobrien.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=1

Počas svojich výletov bol O’Brien v častom kontakte s katolíckou hierarchiou. Myslí si, že ich úspech v boji proti kultúre smrti nie je prekvapivý vzhľadom na ich výnimočnú odvahu. „Kultúra smrti neoblomne útočila na národ, ukrižovala ich cirkev,“ povedal O’Brien. „Udržali si dynamickú pravovernosť vo svojich seminároch, medzi kňazmi, v náboženských rádoch. V Chorvátsku nemajú krízu povolaní. A sú úplne spojení so Svätým Otcom. Ovocie je viac než evidentné. Je to znamenie pre Západ.“

O’Brien spozoroval, že „keď ste boli bombardovaní, keď ste boli väznení, keď ste videli blížnych a kňazov, ako ich mučia a usmrcujú, nenecháte sa vystrašiť jemnými nuansami odpadlíckych teológov. Skazená morálna teológia, taká dominantná v západnej Európe a Amerike, tu má malý alebo žiadny vplyv.“

O’Brien uzatvára: „Ľudia ochutnali smrť v rozličných formách a spoznávajú ju, keď prichádza v teologickom prezlečení.“ Kým mnohí biskupi a biskupské konferencie na Západe a v Európe odmietli popri prejednávaní otázky výskumu embryonálnych kmeňových buniek dotknúť sa otázky oplodňovania in vitro, chorvátski biskupi v roku 2005 vyhlásili, že oplodňovanie in vitro, najčastejší zdroj embryí na výskum kmeňových buniek, je „vážnym zločinom proti ľudským životom a ich dôstojnosti.“

Viceprezident Medzinárodnej federácie práva na život (International Right to Life Federation) Jim Hughes komentoval prácu katolíckych biskupov v Chorvátsku: „Vďaka Bohu za ich vodcovstvo. Dúfajme, že ich úsilie bude rezonovať po celom svete, aby dodalo odvahu ďalším biskupom a veriacim smelo hovoriť na obranu ľudského života.“

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.