Právo na informácie pri umelom potrate

V parlamente je návrh novely zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, ktorý predložili poslanci Daniel Lipšic, Pavol Hrušovský (KDH) a Ľudmila Mušková (ĽS – HZDS). Cieľom zákona je zlepšiť informovanosť žien pred umelým potratom, zvýšiť hranicu rodičovského súhlasu s potratom ich dcéry zo šestnásť rokov na plnoletosť, zaviesť trojdňovú lehotu od poučenia ženy, po uplynutí ktorej sa bude môcť zákrok vykonať, ako aj nahradiť zavádzajúci pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ pojmom „umelé ukončenie tehotenstva“, ktorý lepšie vystihuje povahu zákroku.

 

Fórum života takýto návrh zákona víta a plne ho podporuje. Už v marci minulého roku sme pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa predstavili tri návrhy, ako zlepšiť legislatívu umelého potratu tak, aby boli tieto zmeny prijateľné pre väčšinu spoločnosti. Išlo práve o zvýšenie informovanosti žien pred potratom, zavedenie lehoty na premyslenie zákroku po poučení ženy, ako aj zvýšenie hranice rodičovského súhlasu s potratom na 18 rokov veku dievčaťa. Návrh zákona na zlepšenie informovanosti žien pred potratom bol 11. januára 2008 predložený Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), ktorá by mala o návrhu hlasovať v prvom čítaní na schôdzi NR SR, ktorá začína 29. 1. 2008.

 

Napriek pádu komunizmu a viacerým pokusom o zákaz umelých potratov, naša legislatíva (s výnimkou menšej technickej zmeny) zostáva rovnaká už viac ako dvadsať rokov. Návrh, ktorý je v parlamente, však podľa nás má šancu na úspech. Jeho cieľ nie je obmedziť či zakázať umelé potraty, ako tomu bolo v predchádzajúcich návrhoch, ale ako sa píše v dôvodovej správe k tomuto návrhu: „vytvoriť priestor pre kvalifikované zváženie rozhodnutia o podstúpení interrupcie“. Sme presvedčení, že s poskytnutím kvalitných informácií žene žiadajúcej o potrat súhlasia nielen odporcovia umelých potratov, ale všetci ľudia, ktorí si uvedomujú, že potrat je zlý pre ženu, ktorá ho podstupuje.

 

Podľa skúseností Fóra života je informovanosť žien pred umelým potratom často nedostatočná a mnohé ženy sa po potrate cítia byť oklamané a zneužité. Preto vítame, že návrh zákona požaduje, aby lekár informoval ženu nielen (i) o účele, povahe, priebehu a následkoch umelého ukončenia tehotenstva a (ii) fyzických a psychických rizikách umelého ukončenia tehotenstva, ale aj (iii) o aktuálnom vývojovom štádiu nenarodeného dieťaťa, ktorého vývoj má byť ukončený a o oprávnení ženy získať záznam zo sonografického vyšetrenia, ako aj (iv) o alternatívach k umelému ukončeniu tehotenstva, najmä o možnosti utajeného pôrodu a adopcie dieťaťa po narodení, a čo je veľmi dôležité aj (v) o možnosti finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

V prípade potratu na žiadosť bude lekár povinný poskytnúť tieto informácie žene žiadajúcej o potrat aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. To by mohlo výrazným spôsobom pomôcť k tomu, aby sa ženy už viac nerozhodovali neinformované a s pocitom, že im v ich ťažkej životnej situácii nemá kto pomôcť.

 

Návrh zákona s dôvodovou správou je možné nájsť na stránke http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/prehlad v časti Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, číslo poslaneckej tlače 539. 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.