Ministerstvo zdravotníctva arogantne presadzuje neprijateľný národný program

Dnes sa na pôde Ministerstva zdravotníctva uskutočnilo stretnutie – rozporové konanie – na ktorom sa mali preberať pripomienky nepovinne pripomienkujúcich subjektov k návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (ďalej len „program“).

Zástupca ministerstva na stretnutí nebol ochotný diskutovať o alternatíve zásadného prepracovania materiálu a odmietol sa zaoberať zásadnými pripomienkami Fóra života, napriek tomu, že ich podporilo viac ako 8000 občanov a 30 organizácií. Fórum života považuje takýto prístup k tak závažnému materiálu akým je program za ignorantský a nereprezentujúci verejný záujem.

Fórum života program pripomienkovalo v 36 zásadných pripomienkach. Medzi najzávažnejšie považuje aj tieto: program neprešiel celospoločenskou diskusiou; program je silne ideologicky zaťažený a jednostranný; program nemôže byť „národným“, pretože nerešpektuje národné záujmy, ale záujmy lobistických skupín z prostredia reprodukčného biznisu a zástupcov pro-potratových organizácií; program nevytvára prostredie na zlepšenie demografickej situácie; program nekriticky uprednostňuje eticky sporné riešenia v oblasti plánovania rodičovstva; program upiera práva rodičom na výchovu; program zavádza eugenické praktiky, ktorých jediným cieľom je „zdravý novorodenec“ bez ohľadu na akékoľvek etické princípy.

Správanie ministerstva je o to nepochopiteľnejšie, že podobné postoje ako Fórum života na stretnutí reprezentovala drvivá väčšina z 15 zástupcov nepovinne pripomienkujúcich subjektov. Fórum života vyzýva ministerstvo, aby program v takejto podobe stiahlo a nepostúpilo na rokovanie vlády.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.