25. marec – Deň počatého dieťaťa sa blíži

Fórum života pod ktorým je združených 32 mimovládnych organizácií pripravilo aj tento rok celoslovenskú kampaň  Deň počatého dieťaťa („DPD“), ktorá sa uskutoční v období okolo 25. marca 2008.

Počas dňa počatého dieťaťa mimovládne organizácie združené vo Fóre života uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Každý kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa.

Fórum života chce intenzívnejšie informovať v týždni od 23. 3. – 30. 3. 2008 o možnostiach záchrany nenarodených detí a pomoci ženám v núdzi a povzbudzovať k aktivite za život. Preto chce heslom Zachráňme životy poukázať aj na možnosť zachrániť nenarodené deti pred potratom prostredníctvom systému Zachráňme životy, ktorý prevádzkuje Fórum života. 

Kto by sa chcel zapojiť do kampane šírením informácií a propagačných materiálov môže získať viac informácií na stránke kampane Deň počatého dieťaťa, emailom na kancelaria (zavináč) forumzivota (bodka) sk alebo na telefónnom čísle 0903 533 946.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.