Odkaz tohtoročného Dňa počatého dieťaťa znie: Zachráňme životy

Fórum života dnes odštartovalo 8. ročník celoslovenskej kampane zameranej na šírenie úcty ku každému nenarodenému dieťaťu. 25. marec je Deň počatého dieťaťa, ktorý je centrálnym dňom kampane. Počas nasledujúcich dní sa uskutočňujú na Slovensku rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Každý, kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého dieťaťa už od počatia. Letáky a biele stužky budú počas týždňa rozdávať dobrovoľníci po celom Slovensku.

Fórum života chce v rámci kampane intenzívnejšie informovať o možnostiach záchrany nenarodených detí a pomoci tehotným ženám v núdzi. Aj v súčasných podmienkach je možné zlepšiť situáciu ženám, ktoré sú zaskočené tehotenstvom a pomôcť im prijať ich dieťa. V decembri 2007 Fórum života spustilo darcovský projekt na pomoc tehotným ženám v núdzi s názvom Zachráňme životy. Počas tohto krátkeho obdobia sa mohli aj vďaka projektu narodiť už štyri deti. Individuálni darcovia prispeli do systému sumou 90 000 Sk. Pomôcť zachrániť život môže každý, kto zašle finančný dar na č. ú. 0424246346/0900. Informačným centrom systému je stránka www.zachranmezivoty.sk, na ktorej sa môžu ľudia dozvedieť ako systém funguje, ako je možné stať sa darcom a tiež ako je možné do pomoci zapojiť tehotné ženy v núdzi. Projekt podporujú aj viaceré osobnosti, napr. televízny moderátor Rastislav Žitný, herec a moderátor Štefan Bučko, speváčka Jana Daňová či europoslankyňa Anna Záborská.

V dňoch 28. – 29. marca 2008 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční X. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Bude sa niesť v duchu hesla Zachráňme životy. Záštitu nad konferenciou prevzala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská a primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš. Viac informácií na konferencia.www.forumzivota.sk.

Napriek legislatíve nepriaznivej k nenarodeným deťom a veľkému počtu vykonávaných umelých potratov je Fórum života presvedčené, že aj v tejto situácii je na Slovensku možné zachrániť mnoho ľudských životov nenarodených detí a uchrániť množstvo dievčat a žien od tragického rozhodnutia podstúpiť umelý potrat. Fórum života preto vyzýva verejnosť, štátne orgány, mimovládne organizácie, zdravotníkov, médiá i podnikateľské subjekty k intenzívnej snahe o zlepšenie situácie nenarodených detí a ich matiek.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.