III. Púť k sv. Gianne

Farnosť v Rajeckých Tepliciach spolu s Áno pre život n. o. pozýva všetkých veriacich na III. Púť k sv. Gianne, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 27. apríla 2008 v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach

Program:

Sobota 26. apríla 2008
17,00 hod. Modlitba sv. ruženca
18,00 hod. Sv. omša, celebruje dekan Teologickej fakulty UK Mons. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
19,00 hod. Slávnostný koncert
Nedeľa 27. apríla 2008
09,30 hod. Slávnostná sv. omša, celebruje ThLic. Daniel Dián
14,00 hod. Adorácia s dekanom Farnosti Rajecké Teplice Jozefom Šurábom
15,00 hod. Program venovaný sv. Gianne

Svätá Gianna, pomocnica matiek a rodín, oroduj za nás!

Kto je Sv. Gianna?

Talianska lekárka Gianna Beretta Molla bola v roku 2004 vyhlásená za svätú. Svoj život obetovala z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Je príkladom dnešnej doby vo svojej zbožnosti, v poslaní manželky, matky, lekárky i aktívnej členky katolíckej cirkvi. Na Slovensku ju poznáme ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. Po nej je pomenovaný aj domov pre osamelé matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život. Pred tromi rokmi bola v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach otvorená a posvätená kaplnka, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie.

Plagát na stiahnutie

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.