Poďakovanie!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili pokojného verejného zhromaždenia proti prijatiu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (ďalej „Program“). Na zhromaždení 2. apríla 2008 sa pred Úradom vlády SR zúčastnilo okolo 300 ľudí všetkých vekových kategórií. Všetkým patrí veľká vďaka najmä za to, že boli schopní sa zmobilizovať v priebehu dvoch dní (prvú výzvu na zhromaždenie sme zverejnili v pondelok 31. 3. 2008) a napriek nevhodnému času (ten bol zvolený na 9,30 až 10,00 z dôvodu začiatku zasadania vlády o 10,00). Najpotešujúcejšou správou je, že vláda SR aj v dôsledku protestu odložila prerokovanie Programu. Nepoznáme zatiaľ ďalšie zámery vlády a ministerstva zdravotníctva s Programom, v každom prípade sa nám podarilo protestným zhromaždením vyjadriť silný nesúhlas s pripravovaným znením Programu a veríme, že vláda bude náš hlas brať vážne. Tiež nás teší mediálna odozva na zhromaždenie.

Tu je niekoľko liniek na mediálne výstupy:

V našej galérii nájdete aj fotografie zo zhromaždenia. Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších aktivitách.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.