Zastavme diskrimináciu z genetických dôvodov

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje prijať novelu potratového zákona, ktorou chce upraviť možnosť umelého potratu geneticky postihnutých nenarodených detí až do 24. týždňa tehotenstva. Všeobecná lehota pre umelý potrat na žiadosť ženy je v § 4 zákona o umelom prerušení tehotenstva stanovená na 12 týždňov trvania tehotenstva. Zákonná ochrana geneticky postihnutých detí by tak bola oddialená o ďalších 12 týždňov, čo Fórum života považuje za diskrimináciu geneticky postihnutých nenarodených detí. Podľa riaditeľa Fóra života Mareka Michalčíka „duch tohto zákona nie je namierený len proti nenarodeným deťom, ale proti všetkým postihnutým občanom. Hovorí totiž, že diskriminácia na základe postihnutia je akceptovateľná.“
 
Fórum života preto prosí ľudí a organizácie, ktorým leží na srdci pomoc postihnutým ľuďom, aby sa zasadzovali za prijatie takého zákona, ktorý odmietne diskrimináciu nenarodených detí pre ich genetické postihnutie.
 
Svoj nesúhlas s návrhom zákona môžete vyjadriť podporením zásadnej pripomienky Fóra života na adrese http://www.peticia.sk/geneticka_diskriminacia.

Hromadnú pripomienku môžete svojim podpisom podporiť aj na uvedenom hárku. Hárky je potrebné doručiť  na adresu Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava do konca augusta 2008.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.