Fórum života proti diskriminácii počatých detí s postihnutím

Zástupca Fóra života sa dnes zúčastnil na rozporovom konaní na Ministerstve zdravotníctva SR k novele potratového zákona. Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje prijať novelu, ktorou chce upraviť možnosť umelého potratu nenarodených detí s genetickým postihnutím až do 24. týždňa tehotenstva. Zákonná ochrana nenarodených detí s genetickým postihnutím by tak bola oddialená o ďalších 12 týždňov.
 
Fórum života dnes na rozporovom konaní obhajovalo svoj návrh, v ktorom chce rovnakú ochranu pre zdravé deti i deti s postihnutím. Žiadalo, aby návrh nediskriminoval  nenarodené deti  pre ich genetické postihnutie.  Ministerská novela totiž narúša princíp rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a v právach, čo je neprijateľné. Podľa Fóra života duch tohto zákona nie je namierený len proti nenarodeným deťom, ale proti všetkým občanom s postihnutím. 
 
„Ministerstvo neprejavilo snahu o odstránenie diskriminácie na základe genetického postihnutia“ – povedal  po dnešnom stretnutí výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík. „Myslím si, že takto formulovaná novela ešte viac prehĺbi predsudky voči občanom s postihnutím – konštatoval na margo vplyvu novely na spoločnosť Michalčík. Novela sa tak dostane do vlády v pôvodnom znení.
 
Pripomienku Fóra života podporilo 6 tisíc občanov. Pripomienku je ešte stále možné podporiť na stránke www.peticia.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.