Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu

Írski voliči väčšinou 53,4% proti a 46.6% za odmietli prijatie Lisabonskej zmluvy. Zaručili si tak suverenitu svojej ústavy pred Lisabonskou zmluvou, ktorá by sa v skutočnosti stala ústavou Európskej únie. Írske „nie“ privítali najmä odporcovia európskeho superštátu, ale tiež ochrancovia života a tradičných hodnôt, pretože Lisabonská zmluva by ohrozila ochranu práv nenarodených detí, ktorú majú Íri zakotvenú vo svojej ústave. Aj vďaka tlaku EÚ na legalizáciu potratov v Európe boli mnohí Íri motivovaní zúčastniť sa hlasovania, aby vyjadrili svoj odmietavý postoj s Lisabonskou zmluvou.

58% tých, ktorí hlasovali proti zmluve si myslí, že zmluva by liberalizovala potraty, kým len 28% s týmto názorom nesúhlasí. Z tých, ktorí si myslia, že zmluva by liberalizovala potraty hlasovalo až 74% proti zmluve. Vyplýva to z prieskumu organizácie Red C, o ktorom informovali noviny Sunday Business Post.

Podobne ako Íri sa aj Poľskí zákonodarcovia obávali negatívneho dopadu Lisabonskej zmluvy na ochranu života, vnútenia potratov ale aj iných etických zásahov, ktoré by sa priečili poľským hodnotám. Obe komory poľského parlamentu síce schválili prijatie Lisabonskej zmluvy, ale s výhradou, že Poľsko môže vylúčiť záväznosť Charty základných práv EÚ, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy. Dôvod bol jednoznačný – ochrániť Poľsko pred vnútením potratov a homosexuálnych manželstiev Európskou úniou.

Tak ako Íri aj Poliaci sa totiž obávajú, že Lisabonská zmluva vnúti legalizáciu potratov a homosexuálnych manželstiev pre všetky členské štáty únie. Vďaka úspešnému zabrzdeniu jej prijatia v Írskom referende je aspoň na určitý čas táto hrozba oddialená.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.