Potrat je najčastejšou príčinou smrti v EÚ

Inštitút pre rodinnú politiku (Institue for Family Policies, IPF) uverejnil správu Evolúcia rodiny v Európe 2008, v ktorej uvádza, že v Európe sa v priemere každých 30 sekúnd rozvedie jeden manželský pár a vykoná sa jeden potrat. O vydaní správy informoval spravodajský server EurActiv, podľa ktorého o tejto správe diskutovali aj európski poslanci. Poslanci Európskeho parlamentu považujú pôrodnosť v Európe za „kritickú“ a vyzývajú vlády na zakladanie ministerstiev rodiny.

Správa konštatuje, že 2/3 domácností sú bezdetné. Každé piate tehotenstvo končí umelým potratom. Najčastejšou príčinou úmrtia sa stáva interrupcia – predčasne končí život 1,2 milióna nenarodených detí ročne. Oproti roku 1982 sa v európskej 27-ičke narodilo o milión detí menej, čo predstavuje 15 % pokles. Priemerne sa manželstvá rozvádzajú po 13 rokoch spolužitia.

Najmenej priaznivá situácia je v Belgicku, v ktorého hlavnom meste sídli väčšina inštitúcií Európskej únie, píše EurActiv. Za posledných desať rokov (1996-2006) vzrástol najviac počet potratov v Španielsku – o závratných 99 %. Šesť krajín sa podieľa na väčšine potratov. Dokopy 900-tisíc nenarodených detí je potratených vo Francúzsku, Veľkej Británii, Rumunsku, Taliansku, Nemecku a Španielsku.

V porovnaní s rokom 1982 sa uzatvorí o 737-tisíc manželských zväzkov menej. Muži sa v priemere ženia ako 31-roční, ženy sa vydávajú až v 29 rokoch. Každé tretie dieťa sa rodí mimo manželstva. Ročne sa rozvedie v Európskej únii takmer milión manželských párov. Najviac sa dvojice rozvádzajú v Belgicku, Luxembursku a Španielsku.

Správa Evolúcia rodiny v Európe 2008 ďalej konštatuje, že Európa prežíva svoju demografickú zimu a je zostarnutým kontinentom. Podľa správy IPF populácia Európy každým rokom rastie, čo je dôsledkom imigrácie – viac než 8 z 10 ľudí, ktorí sa počítajú ako prírastok, sú prisťahovalci.

IPF navrhuje takéto riešenia: Európska únia by mala formulovať lepšie rodinné politiky, založiť Komisiu pre rodinu a mala by povzbudzovať členské krajiny k zriaďovaniu ministerstiev rodiny.

Najväčší prirodzený prírastok majú Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko a Španielsko. Imigranti sa najviac podieľajú na prírastku v Španielsku, Taliansku, Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku. Iba Francúzi a Holanďania majú vyšší prirodzený prírastok ako počet imigrantov. Najväčší počet mladých ľudí (20,3 %) má Írsko, najmenej mladých (menej ako 14 %) žije v Bulharsku a Rumunsku. Íri a Slováci majú najmenej starých ľudí v populácii (11,8 % ľudí starších ako 65 rokov).

IPF je mimovládna organizácia so špeciálnym štatútom poradcu Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN. Celú správu je možné nájsť na stránke http://www.ipfe.org/Report_Evolution_of_Family_Europe_2008_-eng.pdf.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.