SMS pre Hospic Božieho milosrdenstva

Celý mesiac august a september je verejnosť pozvaná venovať prostredníctvom sms v hodnote 30 Sk svoj finančný príspevok Hospicu v Banskej Bystrici. Stačí poslať text v tvare DMS HOSPIC na číslo 877, čím darca pomôže zakúpiť rehabilitačné zariadenia pre toto zdravotnícko-sociálne zariadenie.

Koncom februára tohto roku sa skončila prvá vlna darcovskej SMS pre Hospic v Banskej Bystrici. V prvej etape zbierky zaslali anonymní prispievatelia asi 4000 darcovských správ. Spolu tak zozbierali približne stoštyri tisíc korún, ktoré správa Domu Božieho milosrdenstva použila na zakúpenie zariadení ako napríklad špeciálne antidekubitné matrace. Nositeľom projektu je Fórum donorov, realizátorom akcie je nezisková organizácia na podporu Domu Božieho milosrdenstva, Renovatio-Nova.
Hospic Božieho Milosrdenstva je integrálnou súčasťou sociálneho komplexu Domu Božieho milosrdenstva a má kapacitu 16 lôžok. Neustálu citlivú i odbornú paliatívnu starostlivosť s dôrazom na osobnú dôstojnosť pacientov zabezpečuje odborný personál v spolupráci s blízkosťou rodinných príslušníkov. „Ďakujeme za každú poslanú SMS, za váš čas a obetu pre toto dielo lásky,“ adresuje personál a priatelia Domu Božieho milosrdenstva všetkým darcom.

Viac informácií na internetových stránkach: www.dombm.sk, www.darcovskasms.sk, www.renovatio.sk.
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.