Na svetovom kongrese Rodina a médiá aj o téme pro-life

Dňa 7. septembra 2008 sa v Ružomberku zavŕšil trojdňový svetový kongres s názvom Rodina a médiá, ktorý sa konal na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU). Na kongrese sa zúčastnilo asi 500 účastníkov zo 16 krajín sveta.
 
Účastníci kongresu diskutovali o vplyve médií na rodinu i o vnútrorodinnej komunikácii o médiách. Približne 30 prednášajúcich zo 16 krajín zároveň ponúka riešenia, ako využiť médiá na posilnenie rodiny. Na konferencii vystupujú svetovo uznávaní odborníci. Medzi najvýznamnejších rečníkov patrili predseda Pápežskej rady pre rodinu J. E. kardinál Ennio Antonelli, predseda medzinárodnej federácie žurnalistov a vedec Harvardskej univerzity Bernard Margueritte, či rektor Sorbonskej univerzity IV. Gérard-François Dumont. Záštitu nad kongresom prevzali predseda KBS J. E. František Tondra, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a európsky komisár Ján Figeľ. Na kongrese bola silno zastúpená aj téma pro-life, ktorá veľmi úzko súvisí s rodinou a médiami. Ochrane života boli venované workshopy v piatok i sobotu a taktiež jeden celý blok prednášok. Medzi diskutujúcimi i prednášajúcimi boli aj predstavitelia Fóra života a ďalšie známe osobnosti pro-life hnutia na Slovensku, ale aj z iných krajín. Za všetkým môžeme spomenúť členku predsedníctva Fóra života a europoslankyňu Annu Záborskú a Maria Živkoviča z Chorvátska, ktorému bola minulý rok udelená Cena Antona Neuwirtha za ochranu života.  
 
FF KU organizovala konferenciu na požiadanie World Organisation for the Family z Washingtonu a nadácie Familie de Demain so sídlom v Bruseli. Kongres rodiny sa organizuje od roku 1981. Jeho prvé ročníky sa konali v Latinskej Amerike, prvý európsky kongres rodiny sa uskutočnil v roku 1986 v Paríži. Poslednými hostiteľskými mestami boli Moskva, Lublin a Kyjev.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.