Harabin chce predmanželské zmluvy a rozvody dohodou

Ministerstvo spravodlivosti plánuje navrhnúť komplexnú rekodifikáciu súkromného práva, v rámci ktorej navrhuje prijatie tzv. predmanželských zmlúv. V nich si budúci manželia budú môcť dohodnúť úpravu svojich majetkových vzťahov odlišne od zákonnej úpravy. Harabin súčasne navrhuje zavedenie rozvodov dohodou.

Návrh je síce zatiaľ len v prípravnej fáze, ale už si vyslúžil kritiku zo strany cirkvi. Najvýraznejšie sa proti návrhu postavila Katolícka cirkev: „Predmanželská zmluva ako inštitút skôr posilňuje rozvodovú mentalitu,“ povedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ľudia by podľa neho mohli vnímať manželstvo ľahkovážnejšie, keďže by sa im ponúkala možnosť jednoduchšieho rozchodu.

V krajinách, kde je uzatváranie zmlúv pred manželstvom dovolené, sa tento inštitút často využíva práve s cieľom upraviť si majetkové vzťahy pre prípad rozvodu. Manželstvo by však v zmysle zákona o rodine malo byť trvalým spoločenstvom medzi manželmi a štát by teda nemal vytvárať predpoklady a uľahčovať nezodpovedné uzatváranie manželstiev. Za nezodpovedné uzatvorenie manželstva možno celkom iste označiť aj to, pri ktorom sa budúci manželia ešte pred jeho uzatvorením pripravujú a zmluvne zabezpečujú pre prípad rozvodu.

Zásadná zmena má nastať aj v právnej úprave zániku manželstva rozvodom. Popri preukázaní základného objektívneho predpokladu rozvodu manželstva (hlboký a trvalý rozvrat manželstva, v ktorého dôsledku manželstvo nemôže plniť svoj účel) nové riešenie predpokladá aj možnosť dohovoreného, či nesporového rozvodu, teda tzv. rozvodu dohodou.

Ani jeden z týchto návrhov nie je na Slovensku novinkou. O podobných návrhoch už slovenský parlament hlasoval, a to v prvej polovici roku 2005. Návrhy podali poslanci liberálnej Aliancie nového občana, pričom parlament neschválil ani jeden z týchto návrhov.

Ako sa zdá, liberálnu agendu v dnešnej vláde preberá ministerstvo spravodlivosti. Minister Harabin však vyhlásil, že zmenu nebude presadzovať bez dostatočnej podpory verejnosti. „Legislatívu nechceme tvoriť proti občanom Slovenskej republiky, ani proti väčšinovému názoru,“ povedal Harabin. Verme, že sa proti tomuto návrhu ozve dostatočne silná kritika na to, aby tieto škodlivé návrhy neboli schválené ani v tomto volebnom období.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.