Gaburov návrh odmietnutý

Na septembrovej schôdzi parlamentu neprešiel návrh poslanca Petra Gaburu o zákaze umelého prerušenia tehotenstva. Za návrh hlasovalo 36 poslancov, proti sa postavilo 33 poslancov. Aj keď bolo za návrh viac poslancov ako proti nemu, na úspech to nestačilo, pretože sa až 50 poslancov zdržalo hlasovania, čím zabránili, aby sa návrh dostal do druhého čítania.
Návrh podporili všetci prítomní poslanci KDH, ako aj Palkovi Konzervatívni demokrati Slovenska. Potraty zostanú však aj naďalej legálne najmä vďaka stranám vládnej koalície, predovšetkým strane Smer, z ktorej až 22 poslancov bolo proti návrhu a 22 sa hlasovania zdržalo.
Súčasná vládna koalícia svojím hlasovaním opäť potvrdila, že je namierená proti životu. Začiatkom tohto roku parlament rozhodoval o otázke zvýšenia informovanosti žien pred umelým potratom a najväčšie výhrady proti tomuto potrebnému zákonu mali práve strany Smer, SNS a HZDS.
 
Nasleduje prehľad hlasovania jednotlivých poslancov a grafické zobrazenie hlasovania podľa poslaneckých klubov:
 
 

Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov

Schôdza č. 27      16. 9. 2008 17:09      Hlasovanie č. 118

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 695) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.


 
Prítomní: 
128
 
 
Hlasujúcich: 
119
 
 
[Z] Za hlasovalo: 
36
 
 
[P] Proti hlasovalo: 
33
 
 
[?] Zdržalo sa hlasovania: 
50
 
 
[N] Nehlasovalo: 
9
 
 
[0] Neprítomní: 
22
 

Klub KDH
 
 
 
 
Klub ĽS – HZDS
 
 
 
 
 
 
Klub SDKÚ – DS
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMER – SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMK – MKP
 
 
 
 
 
 
Klub SNS
 
 
 
 
 
 
 
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
 
 
 
 
 
 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.