Petícia

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny
Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v  ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.
V decembri ich musíme zastaviť. 
Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie petície za rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.
Ďakujeme.
Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.