Modlitbová reťaz 3D za život

UPC v Košiciach pripravuje modlitbovú reťaz za záchranu nenarodených  – 3D za život. Akcia bude prebiehať pri Soche Immaculáty od pondelka 3. novembra a vyvrcholí v stredu večer o 20:00 hod..
Budeme radi, ak sa do modlitbovej reťaze zapojíte i vy, vaši mladí vo farských, modlitbových, resp. školských spoločenstvách a ak povzbudíte všetkých, ktorým to nie je ľahostajné.

Bližšie informácie sú v programe a na plagáte.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.