Sviečka za nenarodené deti – prírava vyhodnotenia

Naplnenie myšlienky spojenia sa v modlitbe za nenarodené deti pri svetle sviečky, ako symbole tohto spojenia, nás teší a myslíme si, podľa reakcií mnohých účastníkov, že tento projekt priniesol duchovné povzbudenie pre ochranu života.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii akcie a aj všetkým, ktorí sa zúčastnili modlitieb a zapálili si sviečku za nenarodené deti.

Koncom novembra umiestnime na našu webovú stránku vyhodnotenie akcie aj s informáciou o tom, ako sa zapojili jednotlivé mestá a obce a akou sumou prispeli na túto akciu.
K najdôveryhodnejšiemu výsledku dospejeme, keď zasielané sumy budete posielať aj so správou pre prijímateľa (adresáta) v textom Sviečka 2008 a meno, mesto, prípadne organizácia, za ktorú ju posielate. Ak sa stalo, že ste už peniaze poslali a viete, že Vašu platbu nebudeme vedieť identifikovať, pošlite, prosím, dodatočne túto informáciu na adresu kancelaria@www.forumzivota.sk, alebo zavolajte na tel. číslo 0903 533 946.
Ak ste príspevok ešte neposlali, pošlite ho na účet Fóra života 0422874576/0900.

Finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s prípravou a realizáciou Sviečky za nenarodené deti a na projekty spojené s ochranou života.

Ďakujeme Vám za veľkú nezištnú pomoc a mnohým aj za ocenenie našej práce.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.