Projekt Zachráňme životy má prvé narodeniny

6. decembra 2008 slávi projekt Zachráňme životy prvé narodeniny. Projekt realizuje občianske združenie Fórum života ako svoj ťažiskový projekt v oblasti konkrétnej pomoci. Počas ročného fungovania projektu sa narodilo 10 bábätiek, 5 chlapcov a 5 dievčat. Janko, Marek, Paťko, Miško, Karolínka, Deniska, Natálka, Magdalénka, Elinka, to sú konkrétne mená zachránených detí. Jeden chlapček z dvojičiek neprežil vážnu poruchu srdiečka a jedna žena sa rozhodla dať svoje dievčatko na adopciu. Ostatné deti sú so svojimi mamičkami. Vďaka projektu sme doteraz pomohli 12 ženám. Darcovia prispeli do systému sumou takmer pol milióna korún. Do 30. 11. 2008 to bolo presne 496 509,- Sk.
Cieľom projektu je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi a súčasne umožniť ľuďom, ochotným pomôcť finančne, materiálne i aktívnym zapojením sa do projektu.
Centrálnym informačným miestom projektu je internetová stránka www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorázovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Finančné čiastky sa prerozdeľujú medzi príjemcov pomoci, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Všetky poukázané finančné dary dostávajú v plnej výške priamo príjemcovia pomoci (ženy a ich deti). Náklady na riadenie a správu systému zabezpečuje Fórum života z iných zdrojov.
Nové prípady sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov, ale aj na vlastnú žiadosť. Garanciu efektívneho využitia darov zabezpečuje transparentný finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov pomoci.
V rámci projektu spolupracuje Fórum života s 12 poskytovateľmi sociálnych služieb, z nich sa do projektu zatiaľ zapojilo 7. Počet prispievateľov do systému počas roka bol viac ako 1000. Najčastejšie darcovia prispievajú sumou 500,- Sk a 1000,- Sk. Od počtu a výšky poskytnutých darov závisí, koľkým ženám môžeme pomôcť. Budeme preto vďační všetkým, ktorí sa zapoja do spolupráce na realizácii, rozširovaní a propagácii projektu. Spoločnou odmenou nám bude každý zachránený ľudský život.
Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach darcov a ich použití si môže každý darca overiť na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.
Fórum života ďakuje za pomoc všetkým darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom, ktorí sa doteraz aktívne zapojili do projektu. Realizáciu projektu podporujú: Proreco, Kúpele Nimnica a Nadácia Tatrabanky. 
Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko záberov z tejto udalosti.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.