Vyhodnotenie Sviečky za nenarodené deti

V týždni od 26. 10. 2008 do 2. 11. 2008 sa uskutočnili aktivity v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti. Ústredným dňom bol 2. november – sviatok všetkých verných zosnulých. Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť na hodnotu života a stráviť čas pri modlitbe za nenarodené deti, ich rodičov a obnovu kultúry života. Do rôznych aktivít sa zapojili ľudia z približne 130 farností Slovenska.

Vo Fóre života sme sa tento rok snažili pripraviť akciu  čo najprecíznejšie s ambíciou silnejšie osloviť predovšetkým veriacich na celom území Slovenska. Sme veľmi radi, že naša práca našla takú pozitívnu odozvu. Do projektu sa priamo cez nás zapojili dobrovoľníci z viac ako 60 miest a obcí Slovenska, čo bolo približne 130 farností. V tomto počte navyše nie sú započítané mnohé miesta, ktoré sa lokálne zapojili do tejto iniciatívy veľmi spontánne.
Celý projekt obohatil a potešil aj nás, organizátorov, a táto radosť sa násobí každou jednou pozitívnou spätnou väzbou. Dostali sme maily z celého Slovenska. Radi by sme sa preto podelili aspoň s niektorými, pretože je podľa nás dobré vedieť, že myšlienka ochrany počatého dieťaťa a uznávanie hodnoty života ako Božieho daru, je stále živá.

Z Vašich príspevkov vyberáme:

„V Chynoranoch sme zorganizovali pochod k symbolickému Hrobu pre nenarodené deti. Po svätej omši večer o 19,00 hod. sa vytvoril sprievod, na čele ktorého šli deti so sviečkami s nálepkou Sviečka za nenarodene deti. Potom nasledovali miništranti s pánom dekanom, a potom sme sa pripojili my, dospelí. Bolo nás asi 350 – 400. Pri Hrobe, ktorý sa nachádza hneď vľavo od Hlavného kríža na našom cintoríne, sa pán dekan pomodlil Modlitbu za nenarodené deti a pripojili sa všetci spevom a inými spoločnými modlitbami. Takto sme mohli dať najavo náš postoj k hodnote života a k úcte k Božiemu plánu s každým človekom.“
eRkári z Chynorian
 
„…Vytvorili sme krásne spoločenstvo s vierou žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Všetci spolu s horiacou sviecou sme sa začali modliť sv. ruženec pri našom kostole a pokračovali sme cestou na cintorín. Nakoniec sme sa pri kríži pri detských hroboch pomodlili modlitbu o úctu k životu a položili sviece ku krížu, ale aj na detské hroby, ktoré zívali prázdnotou.
Tento deň bol určite pre všetkých zúčastnených výnimočný. Veď sme sa za svoju vieru nehanbili a radostnou cestou svedectva viery sme spolu na cintorín kráčali malí i veľkí.“
Jana Ptaková, eRko – Sabinov

„Napriek môjmu počiatočnému miernemu stresu, nedeľné stretnutie malo nečakaný ohlas – kaplnka v nemocnici bola plná ako snáď nikdy – neviem odhadnúť počet, ale myslím tak 150-200 ľudí. Na úvod bola pieseň, litánie ku všetkým svätým a spoločne prednesená modlitba na ochranu života. Počas nej sme zapálili sviečky. Na záver modlitba na úmysel sv. Otca- keďže niektorí ešte mali namierené na cintorín a záverčné požehnanie… Ďakujeme za myšlienku a prajeme všetko dobré.“                                                               
Katka a mamičky z NZ
 
Dievčatá zo spevokolu Aktiváci v spolupráci so  spoločenstvami Modlitby matiek našej farnosti sme sa zapojili do celoslovenského projektu Fóra života Sviečka za nenarodené deti. 2. novembra sme sa spolu pri pamätníku nenarodených modlili Krížovú cestu nenarodeného dieťaťa, prosili sme modlitbami a piesňami Pána Ježiša o zmilovanie. Do spomienky na zomrelé nenarodené deti sme sa zapojili tiež zapálením sviečky pri pamätníku. Za dobrovoľný príspevok sme ponúkali po sv. omši sviečky, ktorých výťažok 3600,- Sk sme poslali na účet Fóra života.
Majka z farnosti Čadca-mesto
 
Sviečka 2008 bola vyhlásená v oznamoch už 26. 10. a potom samozrejme 2. 11. Spropagovaná bola aj vyvesením plagátov v informačných skrinkách oboch kostolov. Modlitbové stretnutie sa uskutočnilo 2.11. o 18.00 hod. na cintoríne pri hlavnom kríži – gynekológiu nám už v Moravciach tohto roku zatvorili. Tejto modlitby sa zúčastnilo odhadom do 100-150 ľudí.
Dodo a Simi, Zlaté Moravce
 
Dobrý deň, za našich animátorov z centra voľného času v Modre, ktorí sa zapojili do zbierky, vám chcem poďakovať za vašu prácu ohľadom úcty k životu. Mladí z nadšením prijali vašu výzvu a po skúsenostiach, ktoré získali touto zbierkou sú ochotní sa zapojiť aj na budúci rok. Veľmi nás prekvapila aj reakcia ľudí. Objednali sme si u vás 100 sviečok, lebo sme si mysleli, že ktovie či ich ľudia budú chcieť a či pochopia, o čom to je. No boli sme veľmi prekvapení. Určite by bol záujem aj o 300 sviečok. Páčilo sa nám, že aj keď ľudia už nedostali sviečky, napriek tomu dali aj peniaze  a povedali, že sa doma pomodlia aj pri svojej sviečke na tento úmysel. Sme radi, že sme sa mohli spolu s vami zapojiť za ŽIVOT aj v našej farnosti.
Za animátorov v Modre sr. Edita, OSU
 
Ďakujem za to,  že som sa mohla zapojiť do tejto krásnej akcie Sviečka za nenarodené deti, že sa mi dostala možnosť POZNAŤ PRAVDU – ako to naozaj funguje s takýmito detičkami, doposiaľ som ani len netušila, že aj deti po spontánnom potrate si zaslúžia naše modlitby….. Som šťastná, veľmi šťastná!!!!!!!!!!! Prajem vám veľa Božích milostí od Pána Boha, aby sa vám podarilo dostať túto pravdu veľa ľuďom.
Katarína

Do akcie Sviečka za nenarodené deti sa zapojila aj Personálna väzenská farnosť sv. Gorazda v Dubnici nad Váhom:
V nedeľu na Pamiatku zosnulých počas sv. omše odsúdení priniesli ako jeden darov k obetovaniu aj úmysly za svojich zomrelých príbuzných, medzi ktorými sa nachádzali aj prosby za tých, ktorí podporujú a propagujú kultúru smrti. Počas obetovania sa zapálila symbolická svieca za všetky nenarodené deti. Po sv. omši sa konala pobožnosť za všetkých zosnulých, počas ktorej každý účastník si zapálil sviecu od paschálnej sviece a pietnym stíšením sa všetci spoločne pomodlili modlitbu za získanie plnomocných odpustkov.
TK KBS informoval Radovan Andrejko
 
Okrem zorganizovania duchovných aktivít chceme veľmi pekne poďakovať všetkým za dobrovoľné finančné príspevky na činnosť Fóra života.
Doteraz  sme od Vás obdržali takmer 390 000 Sk (12 945,63 EUR). Veľké uznanie a vďaku chceme vysloviť zvlášť darcom z Trenčína, ktorí nám zaslali takmer 40 000 Sk (1327,76 EUR), a darcom z Oravskej Lesnej, od ktorých prišlo 17 200 SK (570,94 EUR). Svedčí to aj o výbornej a nezastupiteľnej práci dobrovoľníkov a miestnych duchovných, ktorí dokázali myšlienkou ochrany života osloviť mnohých. Prehľad darov z jednotlivých regiónov k 3. 12. 2008 si môžete pozrieť TU. Priebežne ich budeme aktualizovať.
Priame náklady na projekt boli 150 000 Sk (4 979,09 EUR). Podrobnú tabuľku priamych nákladov si môžete pozrieť TU.
 Vďaka Vašej štedrosti tak získalo Fórum života 240 000 Sk (7 966,54 EUR) na činnosť zameranú na ochranu života. Tieto prostriedky budú konkrétne použité na letáky, prednášky, advokačné a legislatívne aktivity, Email Fóra života, náklady spojené s prevádzkou projektu Zachráňme životy a na  kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Fórum života môže vyvíjať svoju činnosť takmer výlučne iba vďaka darom od individuálnych darcov, preto Vám všetkým úprimne ďakujeme.
Ďakujeme za pomoc pri organizovaní projektu všetkým spolupracovníkom, dobrovoľníkom, kňazom a biskupom, bez ktorých pomoci by tento projekt nemohol byť úspešný. Zvlášť ďakujeme za podporu Mons. Františkovi Tondrovi, Spolku Sv. Vojtecha a médiám: Katolícke noviny, Televízia LUX, Rádio Lumen a Duchovný pastier.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.