V návrhu legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka sú aj rozvody dohodou

Na programe rokovania vlády SR v stredu 14. 1. 2009 je zaradený aj návrh legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. Ministerstvo spravodlivosti v ňom navrhuje dva nové rodinnoprávne inštitúty – manželské zmluvy, ktoré bude možné uzavrieť už pred uzavretím manželstva a rozvody dohodou, pri ktorých sa nebude musieť dokazovať rozvrat manželstva.
Súčasný Zákon o rodine podľa nás správne stanovuje, že účelom manželstva je vytvoriť „trvalé životné spoločenstvo“. Spoločným dopadom oboch navrhovaných inštitútov bude oslabenie práve tejto trvalosti manželstva.
Navrhované zmeny budú mať mnoho negatívnych dopadov, ako napríklad oslabenie rovnosti manželov, či zníženie ochrany slabšieho člena manželského páru. Najväčším negatívom však bude odkaz navrhovaných zmien pre verejnosť. Návrh totiž každému občanovi odkazuje, že rozvod je niečo normálne, niečo na čo sa treba vopred zmluvne pripraviť a čo treba čo najviac zjednodušiť. Navrhovaná úprava vychádza a ďalej propaguje postoj, že rozvod je legitímnym pravidlom správania. Normou by však podľa nás mal zostať harmonický a trvalý vzťah medzi manželmi, ktorý by mal byť tiež všestranne chránený a podporovaný štátom.
S prihliadnutím na skutočnosť, že sa rozvodovosť na Slovensku nachádza na svojich historických maximách, považujeme navrhované zmeny za nezodpovedné a nebezpečné nielen pre samotných manželov a ich deti, ale aj pre celú spoločnosť.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.