Ďalšia rezolúcia EÚ podporujúca partnerstvá rovnakého pohlavia

Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorá propaguje potraty a registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia v celej únii.
 
Európsky parlament prijal 14. januára 2009 pomerom hlasov 401:220 (67 sa zdržalo) správu hovoriacu o prípadoch porušovania základných práv v EÚ. Poslanci ňou vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s rozširovaním tohto javu v EÚ a zdôrazňujú pritom prípady diskriminácie menšín a porušovania práva na súkromie európskych občanov.
 
Správa ale zároveň propaguje potraty a registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia v celej únii. Autor textu, taliansky komunista Giusto Catania, ju založil na Charte základných práv EÚ, súčasti Lisabonskej zmluvy, napriek tomu, že ešte ani jeden dokument zatiaľ nevstúpil do platnosti.
Poslanci odsúhlasili, že je potrebné zvýšiť povedomie verejnosti o práve na reprodukčné a sexuálne zdravie, a vyzýva členské štáty, aby zaistili ženám plné užívanie týchto práv, aby zaviedli primeranú sexuálnu výchovu, “dôverné” informačné a poradenské služby, zjednodušili prístup k antikoncepčným metódam a zabránili tak “nechceným” tehotenstvám a nelegálnym a “rizikovým” potratom.
Poslanci tiež vyzývajú členské štáty, ktoré majú predpisy týkajúce sa partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, aby uznali ustanovenia prijaté inými členskými štátmi, ktoré majú podobný účinok. Tieto štáty by zároveň mali navrhnúť hlavné smery pre vzájomné uznávanie existujúcich právnych predpisov jednotlivými členskými štátmi, s cieľom zaručiť, že právo voľného pohybu v EÚ u párov rovnakého pohlavia sa bude uplatňovať za rovnakých podmienok, ako sú podmienky uplatňované u heterosexuálnych párov. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.