Vláda proti životu a rodine

Na včerajšom rokovaní vláda prijala dve rozhodnutia, ktoré sú namierené proti úcte k ľudskému životu a proti rodine.
 
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Populačným fondom OSN (UNFPA) o zriadení Regionálneho úradu UNFPA pre východnú Európu a Strednú Áziu v Bratislave. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
UNFPA – Populačný fond OSN vyše 20 rokov kolaboruje s čínskou vládou na násilnej politike jedného dieťaťa, ktorá zahŕňa aj nútené potraty a sterilizácie. Na základe týchto zistení vláda a kongres USA zastavil pred 7 rokmi finančnú podporu UNFPA. Fond vyvíja činnosť na podporu „reprodukčného zdravia“ (vrátane šírenia a podpory potratov, potratových tabliet či antikoncepcie) aj v iných oblastiach sveta napr. v Peru, Mexiku, Vietname či Indii. Tým, že UNFPA bude mať svoje významné regionálne sídlo práve v Bratislave, sa Slovensko stane významným podporovateľom aktivít fondu.
Ďalšie informácie sú k dispozícii v našej predchádzajúcej správe k tejto téme a na týchto odkazoch:
 
 
Vláda SR tiež prerokovala a s pripomienkou schválila návrh legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.
Ministerstvo spravodlivosti v ňom navrhuje dva nové rodinnoprávne inštitúty – manželské zmluvy, ktoré bude možné uzavrieť už pred uzavretím manželstva a rozvody dohodou, pri ktorých sa nebude musieť dokazovať rozvrat manželstva.
Navrhované zmeny budú mať mnoho negatívnych dopadov na rodinu, ako napríklad oslabenie rovnosti manželov, či zníženie ochrany slabšieho člena manželského páru. Najväčším negatívom však bude pôsobenie navrhovaných zmien na verejnosť. Návrh totiž každému občanovi odkazuje, že rozvod je niečo normálne, niečo na čo sa treba vopred zmluvne pripraviť a čo treba čo najviac zjednodušiť. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že sa rozvodovosť na Slovensku nachádza na svojich historických maximách, považujeme navrhované zmeny za nezodpovedné a nebezpečné. Fórum života sa preto bude snažiť o to, aby pri rozpracovávaní zákonníka do zákonov boli tieto inštitúty vypustené.
Na týchto odkazoch nájdete nové znenie legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.