Verejná výzva na zrušenie pornostránky

19. 1. 2009 Denník SME priniesol informáciu o tom, že Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., ponúka cez svoju dcérsku spoločnosť Zoznam, s. r. o. novú službu určenú na zdieľanie pornografických videí a fotografií.
 
Vzhľadom k tomu, že zoznam.sk patrí k najnavštevovanejším webom (v súčasnosti je na trhu dvojkou, ale bol dlhé obdobie jednotkou), takýto krok môže v budúcnosti reálne ohrozovať zdravý vývin mladej slovenskej populácie.
 
Akcelerácia vývinu sexuality prostredníctvom rôznych stimulov ako je aj častý kontakt s pornografiou môže posunúť dieťa, pubescenta, ale i adolescenta do neprirodzeného postoja k sexualite, pretože neboli na toto poznanie ešte pripravení. Hlavne mladšie deti bez nedostatku informácií a prirodzeného neporozumenia môžu následne prežívať strach, hnus, a tak i odpor k sexu ale i naopak, takéto poznanie môže vyvolávať ďalšiu zvedavosť a zdraviu nebezpečné experimentovanie.
Zdroj: zodpovedne.sk
 
Ako občania Slovenskej republiky protestujeme proti takémuto postupu zvyšovania návštevnosti stránok zo strany jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu a považujeme takéto správanie za neetické.
 
Vyzývame spoločnosť Zoznam s.r.o., prevádzkovateľa webu zoznam.sk a spomínanej pornostránky, a tiež materskú spoločnosť Slovak Telekom, a.s., aby túto službu zrušila.
 
Pokiaľ nebude služba zrušená najneskôr v priebehu pondelka 26. 1. 2009, vyzveme verejnosť prostredníctvom našich organizácií na bojkotovanie všetkých služieb ponúkaných spoločnosťou Zoznam, s.r.o..   
 
Vyzývame tiež Vládu Slovenskej republiky, aby ako zástupca vystupujúci prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR v pozícii minoritného akcionára zastupujúceho Slovenskú republiku v spoločnosti Slovak Telecom, vyvinula tlak na zrušenie tejto služby. Považujeme za neprípustné a v rozpore so základnou etikou, aby spoločnosť, v ktorej je akcionárom slovenské ministerstvo, zarábala na pornografii.  
Zároveň vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby sa progresívnejšie zasadila za výchovu k zodpovednému využívaniu internetu prostredníctvom vzdelávania detí i dospelých a aktívnej i pasívnej ochrany detí a mládeže pred negatívami internetu.
 
Uvedomujeme si, že je nemožné úplne odstrániť škodlivý obsah z internetového priestoru. Zároveň ale vieme, že je možné proti tomu účinne bojovať a znižovať negatívny dosah. Ak si každý uvedomí svoj diel zodpovednosti a nebude pasívny, môžeme dokázať veľa aj v tejto oblasti.
 
V duchu výzvy budú zaslané listy spoločnostiam Zoznam.sk, s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.  
 
V Bratislave 22. 1. 2009
 
Signatári:
Marek Michalčík, Fórum života
Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín
Anna Kováčová, Svetové hnutie matiek
Slávka Kvasnicová, Únia materských centier
Mária Guregová, Fórum pre verejné otázky
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O.
Katarína Hulmanová, Fórum kresťanských inštitúcií
Emília Bordáčová, Katolícka jednota Slovenska
Jozef Predáč, Liga pár páru
Juraj Králik, eRko
Alica Čelková, Neformálna asociácia centier pre rodinu
František Orlovský, Donum Vitae
 
Výzvu je možné podporiť na emailovej adrese: forumzivota@www.forumzivota.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.