Stanovisko k vytvoreniu pornografickej stránky spoločnosťou Zoznam

Na základe výzvy na zrušenie stránky s obsahom nevhodným pre mladistvých, ktorú sme v mene 13 organizácií vydali dňa 22. 1. 2009, prinášame aktuálne stanovisko k tejto veci.
 
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., iniciovala stretnutie predstaviteľov spoločností Slovak Telekom a Zoznam so signatármi výzvy. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 26. januára 2009, zástupcovia uvedených spoločností tlmočili svoje stanoviská. Na základe pripravenosti oboch spoločností spolupracovať na rozvoji systémových krokov ohľadne bezpečného internetu, k čomu už spoločnosť Zoznam urobila prvé kroky vytvorením niekoľkonásobnej ochrany pred zneužitím a na základe nových zistení o situácii, ktorá je v súčasnosti v prostredí internetu ohľadom nežiaduceho obsahu, sme zatiaľ nepristúpili k bojkotu služieb spoločnosti Zoznam.
 
Prevádzkovateľ predmetnej internetovej stránky už vykonal alebo vykoná také zabezpečenie, aby nebola ľahko dostupná neinformovaným užívateľom internetu. Vstup na stránku je momentálne chránený registráciou a zaslaním platenej SMS.
 
Napriek priblíženiu stanovísk oboch strán, súčasný stav ešte nepovažujeme za ideálny. Stále zotrvávajú niektoré rozdielne názory, ktoré chceme riešiť pokračovaním v dialógu na základe odborných stanovísk. Za otvorené považujeme otázky prevádzkovania stránky zameranej primárne na pornografický obsah ako nástroja na ochranu mladistvých a prevádzkovania takejto stránky spoločnosťou s nepriamou účasťou štátu.
 
Vnímame výrazný posun v začatej diskusii, ktorá môže byť nápomocná v oveľa väčšom meradle, než len v technickom odstavení jednej stránky. Našim cieľom zostáva pokračovať v začatom spoločnom úsilí k prevzatiu zodpovednosti za bezpečný internet. Treba venovať pozornosť výchove k individuálnej zodpovednosti, zodpovednosti rodičov a škôl, utváraniu spoločenskej zodpovednosti podnikov a legislatíve primeranej súčasným podmienkam. Ďalej je potrebné vnímať nadnárodný charakter problému a vytvárať celoeurópske prostredie zvyšujúce bezpečnosť elektronických médií a podporujúce spoločenskú a individuálnu zodpovednosť.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a naďalej budú podporovať.
 
Marek Michalčík, Fórum života
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O.
Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín
Katarína Hulmanová,Fórum kresťanských inštitúcií
 
Pôvodnú výzvu k dnešnému dňu podporilo  17 organizácií

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.