Pomôžte nám v kampani 25. marec – Deň počatého dieťaťa

Aj tvoj príbeh začal počatím – takto znie motto tohtoročnej kampane ku Dňu počatého dieťaťa. Každý z nás prežíva svoj vlastný, jedinečný životný príbeh. Umožnime ho prežiť každému počatému dieťaťu! Môžeme tak urobiť spoločným úsilím v najstaršej pro-life kampani na Slovensku – 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Dosah kampane zvýši každý vhodne umiestnený leták a plagát, každé darované euro.
 
Vážení sympatizanti, podporovatelia a priatelia Fóra života!
 
Presne o mesiac budeme sláviť Deň počatého dieťaťa a väčšine z vás je už dobre známa kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú pri tejto príležitosti organizuje Fórum života so svojimi členskými organizáciami. V týždni, v ktorom je 25. marec, sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolom rešpektovania práva na život od počatia je biela stužka. Kto ju nosí, podporuje kampaň a ochranu každého počatého dieťaťa!
 
Táto najstaršia pro-life kampaň na Slovensku bude tento rok prebiehať už deviaty krát. V roku 2007 sme kampaňou k 25.marcu upozornili spoločnosť na smutné 50. výročie legalizácie umelých potratov na Slovensku a jej otrasné dôsledky. Minulý rok bola kampaň spojená s  projektom Zachráňme životy na pomoc tehotným ženám v núdzi.
 
Tohtoročnou kampaňou chceme intenzívnejšie osloviť mladých ľudí a vzbudiť v nich pocit zodpovednosti za počaté deti a situáciu v spoločnosti. Vzhľadom k tejto cieľovej skupine sme sa rozhodli prezentovať posolstvo kampane formou komixu, ktorá je blízka mladým ľuďom.
 
Aktivity počas kampane:
 
–          rozdávanie bielych stužiek, letákov a plagátov (už je vytlačených 60 000 ks letákov a 3 500 ks plagátov)
–          rozšírenie kampane na školy prostredníctvom členov mládežníckych organizácií
–          vysielanie TV spotu v televízii a na internete
–          špeciálna web stránka www.25marec.sk (bude spustená 16.marca 2009)
–          špeciálna sieť na Facebooku
–          medializácia prostredníctvom iných médií (internetových portálov, časopisov)
–          špeciálne vydanie nášho časopisu Spravodajca o. z. Fórum života
–          konferencia Vyber si život v Rajeckých Tepliciach (tento rok zameraná na tému antikoncepcie)
–          list poslancom
 
Leták a plagát pripravené ku kampani si možete pozrieť kliknutím na text.  
 
Vážení sympatizanti, podporovatelia a priatelia Fóra života!
 
Obraciame sa s prosbou práve na vás, ktorí dobre rozumiete významu našej práce, o organizačnú a finančnú pomoc pri realizácii kampane (rozpočet je 16 600 EUR).
 
Čím viac sa vás zapojí do nosenia bielych stužiek, rozdávania letákov, vylepovania plagátov a rôznych lokálnych aktivít, tým väčší efekt kampaň prinesie.
 
V prípade, že nám chcete pomôcť šírením informačných materiálov a bielych stužiek, zorganizovaním stretnutia alebo nejakej aktivity vo vašom regióne, vo farnosti, na škole či v mládežníckom klube, kontaktujte našu kanceláriu na emailovej adrese kancelaria@www.forumzivota.sk alebo na telefónnom čísle 0903 533 946.
Ak chcete získať bližšie informácie, kontaktujte nás už dnes. Email: kancelaria@www.forumzivota.sk, telefónne číslo: 0903 533 946.
 
Čím viac sa vás zapojí do financovania kampane, tým viac letákov a plagátov môžeme rozdať, tým viac TV spotov môžeme dať odvysielať, tým väčší zásah môže kampaň zaznamenať.
 
Finančný príspevok môžete poukázať:
Číslo účtu: 0422874576/0900
Adresa:  Fórum života, Heydukova 14, 811 08, Bratislava.
Správa pre prijímateľa: DPD 2009
 
Máme možnosť odovzdať hodnoty úcty k životu mladej generácii. Kampaň 25. Marec – Deň počatého dieťaťa je jedinečným nástrojom.
 
Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.