Otvorený list poslancom NR SR

 
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
 
príbeh každého z nás sa začal počatím. Túto myšlienku vyjadruje aj motto tohtoročnej kampane, ktorú pri príležitosti 25. marca – Dňa počatého dieťaťa, pripravilo občianske združenie Fórum života. Obraciame sa na Vás pri tejto príležitosti s výzvou, aby ste v rámci svojej kompetencie prispeli k zlepšeniu situácie v oblasti informovanosti žien a práva na život nenarodených detí.
 
Zlepšiť informovanosť žien, ktoré uvažujú o umelom potrate môže aj legislatívne opatrenie, ktoré by vytvorilo časový priestor pre zodpovedné rozhodnutie ženy. Ponúknuť jej potrebný priestor pre zodpovednú voľbu, ponúknuť jej možnosti riešenia a informácie o dôsledkoch jej rozhodnutia je to, čo v ťažkej životnej situácií, v ktorej sa nachádza, potrebuje. V takomto opatrení vidíme veľkú príležitosť pre to, aby sa udiala pozitívna zmena bez polarizovania spoločnosti či politikov.
 
Vyzývame vás, poslancov zo všetkých politických strán a všetkých názorových prúdov, aby ste našli vo vzájomnom dialógu spôsob k zlepšeniu situácie pre počaté deti a ich rodičov. Považujeme za nesprávne a smutné, že ste ako poslanci NR SR v máji 2008 zabránili posunúť do druhého čítania návrh na zlepšenie informovanosti žien pred potratom. Povzbudzujeme Vás k tomu, aby  ste nezopakovali takúto chybu a v budúcnosti návrh podporili.
 
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
 
Fórum života podporuje právo na život od počatia až po prirodzenú smrť. Hľadá cesty, ktoré sa približujú k tomuto cieľu. Jednou z nich je aj podpora návrhov zlepšujúcich situáciu tehotných žien a počatých detí.
 
S úctou
 
RNDr. Ing. Marcela Dobešová                                 Ing. Marek Michalčík
predsedníčka Fóra života                                         výkonný riaditeľ Fóra života   
 

Originál listu

 

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.