Informatívna kampaň o postabortívnom syndróme

Občianske združenia „Pastor bonus“ a „Fórum života“ spúšťajú 30.03.2009 celoslovenskú informatívnu kampaň o postabortívnom syndróme. „Slovenská verejnosť nie je dostatočne informovaná o následkoch umelého potratu na fyzické a psychické zdravie ženy a preto prichádzame s  kampaňou, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o tejto závažnej problematike. Kampaň bude prebiehať počas apríla formou plagátov v mestskej hromadnej doprave v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Prešove a vo vybraných školách a materských centrách po Slovensku,“ uviedla Dr. Monika Nikolová z občianskeho združenia Pastor bonus.
 
Umelý potrat nie je dobrým riešením ani pre ženu a ani pre dieťa. Druhou obeťou umelého potratu je vždy žena“, uviedla prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
 
Podľa výsledkov štatistickej analýzy Fínskeho národného výskumného a rozvojového centra pre zdravie a sociálne veci, ktorá bola realizovaná na 9192 ženách, do 1 roka po umelom potrate  zomrelo v dôsledku samovraždy v porovnaní s netehotnými ženami až 3,7 krát viac žien. Najprekvapivejšie bolo zistenie, že ženy po umelom potrate sa 4 krát častejšie stali obeťou násilného činu so smrteľnými následkami ako ženy, ktoré neboli tehotné. Ako jeden z dôvodov sa predpokladá rizikovejšie správanie takýchto žien.  Hlavným dôvodom je znížená sebaúcta a strata úcty k vlastnému životu, pre ktoré sa tieto ženy menej bránia na nich páchanom násiliu.
 
Štúdia realizovaná na amerických a ruských ženách hovorí o tom, že 65%  žien trpí postabortívnym syndrómom a až 83% žien nebola pred umelým potratom poskytnutá dostatočná podpora a pomoc.
 
V najbližších mesiacoch plánujeme rozšíriť portfólio našich služieb o Centrum odborno- poradenskej pomoci, a to aj pre ženy trpiace postabortívnym syndrómom,“ uviedol Ing. Marek Michalčík, výkonný riaditeľ občianskeho združenia  Fórum života.
 
 
 
Fyzické riziká umelého potratu – štúdia
 
Psychické riziká umelého potratu – štúdia

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.