Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní Dňa počatého dieťaťa, pri šírení informácií, letákov a ponúkaní bielych stužiek, pri organizovaní sprievodných aktivít alebo organizovaním vlastných aktivít. Uvítali by sme, keby ste nám zaslali krátke správy a fotografie z vašich aktivít.

Ďakujeme.

Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.