Svitá nádej pre pomoc ženám a ich nenarodeným deťom

Dňa 21. 4. 2009 posunuli poslanci do druhého čítania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili Ľudmila Mušková (ĽS-HZDS) a Štefan Zelník (SNS). Návrh podporilo 84 zo 139 prítomných zákonodarcov.
Cieľom návrhu je zlepšiť informovanosť žien pred umelým potratom, zaviesť trojdňovú lehotu od poučenia ženy do zamýšľaného vykonania zákroku a umožniť rodičom byť informovanými o zamýšľanom potrate neplnoletej dcéry.
Zásadne sa rozširuje rozsah a kvalita informácií, ktoré majú byť žene poskytnuté. Okrem informácií o povahe, priebehu a následkoch umelého potratu, fyzických a psychických rizikách a oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia, by lekár mal za povinnosť informovať ženu aj o alternatívach, najmä o možnosti utajeného pôrodu, adopcii a finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej rôznymi organizáciami.
S myšlienkou zlepšenia informovanosti žien pred potratom a zvýšenia kvality rozhodovania prišlo Fórum života v marci 2007. V januári 2008 predložili poslanci Daniel Lipšic, Pavol Hrušovský (obaja KDH) a Ľudmila Mušková (HZDS) novelu interrupčného zákona, ktorou sa však poslanecká snemovňa odmietla zaoberať a napokon ju v máji 2008 úplne odmietla. Preto je súčasné rozhodnutie zboru NR SR posunúť novelu zákona o zdravotnej starostlivosti do druhého čítania významným posunom smerom k podaniu pomoci a nádeje pre ženy a ich nenarodené deti.
Fórum života
Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov
Schôdza č. 35      21. 4. 2009 17:29      Hlasovanie č. 83

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1030) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

 
Prítomní: 
139
 
 
Hlasujúcich: 
138
 
 
[Z] Za hlasovalo: 
84
 
 
[P] Proti hlasovalo: 
3
 
 
[?] Zdržalo sa hlasovania: 
51
 
 
[N] Nehlasovalo: 
1
 
 
[0] Neprítomní: 
11
 

Klub KDH
 
 
 
 
Klub ĽS – HZDS
 
 
 
 
 
 
Klub SDKÚ – DS
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMER – SD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SMK – MKP
 
 
 
 
 
 
 
Klub SNS
 
 
 
 
 
 
 
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
 
 
 
 
 
 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.