Víťazstvo v Európskom parlamente: poslanci sa postavili na ochranu pápeža

Dňa 7. mája 2009 hlasoval Európsky parlament o „Výročnej správe o ochrane ľudských práv vo svete 2008 a postoji Európskej únie k problematike“. Liberálna strana (ALDE) sa opäť v rámci nej pokúšala propagovať interrupciu ako súčasť „práv reprodukčného a sexuálneho zdravia“ najmä v súvislosti s problémom boja proti AIDS a tiež navrhla odsúdiť vyjadrenia Svätého Otca Benedikta XVI. na jeho nedávnej prvej návšteve Afriky. Pápež vtedy konštatoval, že „problém šírenia AIDS nie je možné vyriešiť iba distribúciou kondómov, a práve naopak, tie môžu zvyšovať počet ochorení“. Už skoršie tieto vyjadrenia kritizovali vlády Belgicka, Nemecka a Francúzska, rovnako i predstavitelia WHO, ktorí označili výroky za „nezodpovedné a nebezpečné“. Samozrejme, v jednoznačnej opozícii stoja aj UNAIDS a UNFPA, organizácie ktoré naďalej bojovne proklamujú kondómy ako jediný účinný prostriedok v boji proti AIDS. Mnohé seriózne výskumy rôznych organizácii však dokazujú pravý opak.

Európski poslanci podčiarkovali v návrhu dôležitosť rozvoja reprodukčno-sexuálnych práv ako predpoklad pre úspešný boj proti HIV a AIDS, keďže tieto ochorenia zapríčiňujú veľké straty na ľudských životoch a spomaľujú ekonomický rozvoj, zasahujúc najmä najchudobnejšie oblasti sveta. Rovnako sa vyjadrili o posledných deklaráciách Benedikta XVI., ktoré neodporúčajú používanie kondómov. To podľa niektorých poslancov v istej miere môže brániť boju proti AIDS. V rezolúcii preto chceli vyzvať vlády členských štátov, aby podporovali rozvoj sexuálnych a reprodukčných práv vrátane prezentovania kondómov ako efektívneho spôsobu boja proti AIDS.

Tento dokument bol však v hlasovaní odmietnutý, proti jeho prijatiu hlasovalo 253 poslancov, za návrh bolo 199 poslancov, 61 sa nezúčastnilo. Je zaujímavé všimnúť si na výsledkoch hlasovania, že dokonca i v radoch samotnej ALDE mala táto rezolúcia svojich odporcov – 27 poslancov tejto strany hlasovalo proti návrhu. Najvýraznejšiu podporu získala rezolúcia v stranách Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/Nordická zelená ľavica GUE/NGL, kde žiaden poslanec nehlasoval proti rezolúcii, ďalej Socialistická strana (PES) – proti bolo len 6 poslancov, a tiež Strana zelených/Európska slobodná aliancia (Verts-ALE) – proti bol 1 poslanec.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.