Deň rodiny 2009

„aby deti otcov mali, aby mali mamy“

Príď to povedať nahlas!

Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a takmer 20 subjektov, medzi ktorými sú najmä občianske združenia zamerané na rodinu a mládež, pripravujú na sobotu 16. mája 2009 veľké verejné podujatie Deň rodiny alebo Family Day 2009. Podujatie sa uskutoční v Bratislave na Námestí SNP v čase od 13:00 hod do 18:00 hod.

Sobotné popoludnie 16. mája sa stane na Námestí SNP v Bratislave miestom stretnutia rodín z celého Slovenska. Popoludnie plné hier a zábavy ocenia najmä deti, ktoré budú mať možnosť vyskúšať si rôzne tvorivé aktivity a zmerať si sily v netradičných súťažiach. Organizátori nezabúdajú ani na mládež, pre ktorú bude pripravená primeranú dávka hudby a zábavy. Toto podujatie bude vyjadrením podpory prirodzenej rodine založenej na manželstve 1 muža a 1 ženy.

Organizátori chcú poukázať predovšetkým na dôležitosť:
– autonómie rodiny
– princípu subsidiarity – rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu
– úlohu manželstva – manželstvo je ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi.

V hlavnom programe vystúpia súrodenci Jendruchovci, Mária Podhradská a Richard Čanaky, Close Harmony Friends, Festa Beng a Peter Cmorík. Svoj názor a podporu prirodzenej rodine prídu vyjadriť viaceré osobnosti z rôznych sfér života na Slovensku. Okrem toho budú na námestí a v okolí rôzne sprievodné aktivity. Výtvarnej stránky podujatia sa ujala akademická maliarka Iva Štrbová, ktorá navrhla aj logo podujatia.

15. máj je medzinárodný deň rodiny. To je dôvod, prečo sa organizátori rozhodli aj na Slovensku pritiahnuť pozornosť práve v tento deň k téme rodina. Celoslovenský charakter podujatia chcú dosiahnuť aj prostredníctvom spolupráce so ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) a ŽSR. Rokovania o  možnosti partnerstva a spolupráce pri cestovaní rodín na toto podujatie sa uskutočňujú.

K podujatiu je pripravená internetová stránka www.familyday.sk alebo www.denrodiny.sk.

Katarína Hulmanová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.