Švédsko prehlásilo za legálne potraty na základe pohlavia dieťaťa

Švédske úrady rozhodli, že nie je nezákonné usmrtiť zdravé nenarodené dieťa len na základe toho, že jeho pohlavie nevyhovuje rodičom.

Lekári sa pýtali zdravotníckych úradov s ohľadom na to, že tehotná žena z južného Švédska, ktorá skoršie už porodila dve dcéry, mala v maternici dve deti nežiaduceho pohlavia. Pohlavie detí bolo zistené pri teste, či nemajú nejakú vadu. Lekári sa obrátili na úrady, pretože sa cítili tlačení k tomu, aby zistili pohlavie embryí, bez toho, že by to bolo potrebné zo zdravotných dôvodov. Dostalo sa im odpovede, že takýmto požiadavkám má byť vyhovené.

Podľa švédskych zákonov je potrat legálny na základe akéhokoľvek dôvodu do 18. týždňa tehotenstva a preto lekári nemôžu odoprieť matke, aby svoje nenarodené dieťa zabila, pretože má nežiaduce pohlavie. Nórske matky bežne cestujú do Švédska, aby tam potratili svoje nechcené deti, pretože v Nórsku sú nelegálne potraty na základe pohlavia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.