Švédsko a Fínsko naliehajú na Chile, aby legalizovalo potraty

Švédsko a Fínsko spolu so skupinami za „ľudské práva“ blízkymi OSN naliehajú, aby Chile zrušilo trestnosť potratu. Jedná sa o súčasť odporúčaní, ktoré boli stanovené počas periodického prieskumného procesu uskutočneného OSN.

Fínsko odporúčalo, aby Chile preskúmalo legislatívu kriminalizujúcu ukončenie tehotenstva za všetkých okolností vrátane znásilnenia, incestu a situácií ohrozujúcich život matky. Pripojilo sa tak ku Británii, ktorá žiadala, aby Chile zvýšilo dostupnosť núdzovej antikoncepcie pre všetky ženy, najmä dospievajúce a obete znásilnení, hoci Najvyšší súd v Chile vydal rozhodnutie zakazujúce voľnú distribúciu abortívnej „núdzovej antikoncepcie“.

Švédsko navrhlo, aby zákonom bola zakázaná diskriminácia na základe „sexuálnej orientácie“. Rovnako Česká republika nabáda Chile ku zmene trestného zákona, aby nemohol byť „zneužitý ku prenasledovaniu osôb patriacich k sexuálnym menšinám“.

Chilská vláda odmietla však tieto propotratové odporúčania a poznamenala, že niektoré návrhy vláda nehodlá prijať, pretože majú čo robiť s témami, ktoré nepatria ku vládnej agende.

Svätá stolica vyzvala, aby sa Chile naďalej pevne držalo kultúrnych a náboženských hodnôt, ktoré tvoria identitu krajiny v obrane práva na život a práv rodiny.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.