Liberálne potratové zákony vedú k väčšej úmrtnosti matiek

V Južnej Afrike sa úmrtnosť matiek v rokoch 2005-2007 zvýšila o 20%. Jedná sa o krajinu, ktorá má v Afrike najliberálnejšie potratové zákony. Väčšina z týchto úmrtí je následkom ochorenia HIV/AIDS, ale časť z nich je v dôsledku komplikácii v súvislosti s potratom.
 
Najnižšia úmrtnosť matiek je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ na ostrove Maurícius, ktorého zákon najviac chráni nenarodených. Naopak Etiópia, ktorá pred časom povolila potraty, má úmrtnosť matiek 48 násobne vyššiu ako Maurícius.
 
Podľa WHO v Južnej Amerike má najnižšiu úmrtnosť matiek Chile, ktoré ústavne chráni život od počatia. Najvyššia materská úmrtnosť je v Guyane, kde sú potraty povolené takmer bez obmedzenia od roku 1995.
 
V JV Ázii má najvyššiu úmrtnosť matiek Nepál povoľujúci interrupcie bez obmedzení. 14-krát nižšia úmrtnosť matiek je na Srí Lanke s prísnym potratovým zákonom.
 
Celosvetovo je v tomto štatistickom ukazovateli najlepšie Írsko, ktorého ústava výslovne
chráni právo na život a zakazuje potraty.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.