Fórum života za zachovanie vysokej úrovne informovania o rizikách potratu

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania novelu, ktorou sa ruší povinnoť súhlasu rodiča s potratom neplnoletej dcéry a umožní sa obísť 48 hodinová lehota určená na zodpovedné rozmyslenie si zákroku. Mierne sa redukujú aj iné ustanovenia, ktoré len nedávno prijala NR SR s cieľom skvalitniť rozhodovací proces v tak vážnej veci akou je umelý potrat.

Ministerstvo zdravotníctva SR tiež vydalo Informáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vykonávaní umelého prerušenia tehotenstva. Dokument ministerstva nedostatočne napĺňa v júni tohoto roka schválenú novelu o zdravotnej starostlivosti a to najmä vo veci informovania o možných fyzických a psychických následkoch potratu a o sonografickom vyšetrení, ktoré sa má poskytovať iba v písomnej textovej podobe.
 
„Iniciujeme zmeny v prospech zodpovednejšieho rozhodovania sa žien už od roku 2007. Konečne, keď v parlamente po istých kompromisoch tieto zmeny prešli, príde ministertsvo s novelou, ktorá v mnohom vracia pôvodný stav.“ – komentuje najnovší návrh ministerstva výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík. 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.