Propotratovým politikom môže byť odmietnutý cirkevný pohreb

Arcibiskup Raymond Burke, prefekt vatikánskej Apoštolskej signatúry povedal, že politikom nerešpektujúcim život môže byť odmietnutý katolícky pohreb.
Arcibiskup zdôraznil povinnosť katolíkov „hovoriť pravdu v láske“. Ďalej prízvukoval nutnosť katolíkov nájsť odhodlanie, pozrieť sa pravde do očí a nazývať veci pravými menami.
„Je nemožné byť praktizujúcim katolíkom a vystupovať úplne iným spôsobom“, povedal pred 200 zhromaždenými hosťami. Vo svojej 50-minútovej reči zdôraznil tiež potrebu vernosti učeniu katolíckej cirkvi zo strany katolíckych politikov.
Rovnako reagoval na nedávny „škandál“ s propotratovým senátorom Tedom Kennedym, na ktorého pohrebe 29. Augusta v Bostone predniesli zúčastnení reči o zosnulom ako o vzornom kresťanovi, čo pobúrilo mnohé prorodinné organizácie, keď konštatoval: „Žiadne cirkevné spoločenstvo by nemalo poskytovať kresťanský pohreb politikom, podporujúcim potraty alebo manželstvá ľudí rovnakých pohlaví. Toto odporetie nie je posudzovaním duše zosnulého, ale uznaním škandálu a z neho vyplývajúcich dôsledkov.“
„Jednota cirkvi je založená na hlásaní pravdy v láske. To nepôsobí na jej jednotu deštrukčne, no práve naopak, napomáha náprave trhlín v živote Cirkvi“ – dodal arcibiskup.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.