Fórum života pripomienkovalo návrhy Ministerstva zdravotníctva SR


Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Fórum života dnes zaslalo list ministrovi zdravotníctva R. Rašimu s pripomienkami k navrhovanej Informácii pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vykonávaní umelého prerušenia tehotenstva (ďalej „Informácia“), ktorú zverejnilo Ministersto zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke 8. 9. 2009.
Fórum života považuje Informáciu za nedostatočnú. V liste sa okrem iného uvádza: „Za zvlášť dôležité považujeme rozšíriť odseky venujúce sa rizikám, ktoré súvisia s umelým ukončením tehotenstva. Za veľmi dôležité považujeme tiež, aby ženy dostali názornejšiu informáciu o aktuálnom vývinovom štádiu embrya/plodu a aby zoznam organizácií, ktoré poskytujú  finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc, dostali ženy do ruky v papierovej podobe.“
Ministerstvo takisto doteraz na svojej internetovej stránke nezverejnilo zoznam organizácií, ktoré poskytujú  finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc ženám uvažujúcim o potrate, pričom zo zákona tak malo urobiť už od 1. 9. 2009.
 
 
Ministerská novela zákona o zdravotnej starostlivosti
Fórum života zaslalo Ministerstvu zdravotníctva SR aj svoje pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú ministersvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dňa 14. 9. 2009. Návrh novely podľa Fóra života
• znižuje kvalitu poskytovania informácií o zdravotných rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
• znižuje kvalitu poskytovania informácií o organizáciách poskytujúcich pomoc ženám v tehotenstve,
• zhoršuje ochranu neplnoletých dievčat tým, že ruší právo ich zákonného zástupcu na vyslovenie informovaného súhlasu s výkonom umelého prerušenia tehotenstva,
• vytvára priestor na obchádzanie 48 hodinovej lehoty, ktorá má byť poskytnutá ženám žiadajúcim o umelé prerušenie tehotenstva na rozmyslenie, či zákrok podstúpia.
Fórum života preto považuje návrh za neprijateľný a požaduje jeho stiahnutie. Pripomienky Fóra života doteraz podporilo viac ako 7000 občanov.
„Táto novela novely, ktorej predloženie ministerstvo zdôvodnilo „nápravou doterajšieho stavu“ nie je nápravou, ale praktickým zrušením predchádzajúcej poslaneckej novely, ktorá od 1. 9. 2009 zaviedla efektívny spôsob informovaného súhlasu žien žiadajúcich o umelý potrat. Mne to pripadá tak akoby sa ministerstvo chcelo vyhnúť realizácii vôle zákonodarcu. Namiesto toho, aby sa ju snažilo realizovať, vytvára námietky a hľadá výhovorky.“ – komentuje počínanie ministerstva výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.