Pešia púť z Trnavy do Šaštína obetovaná za záchranu počatého života


V dňoch od 13. do 15. septembra 2009 sa uskutočnila pešia púť z Trnavy do Šaštína obetovaná za záchranu počatého života na Slovensku a za jednotu slovenského národa. Celonárodná púť vyvrcholila 15. septembra pontifikálnou sv. omšou o 10.30 hod.
Veriaci trnavskej farnosti Tulipán so schválením farského úradu Trnava-Tulipán a podporou modlitbového spoločenstva Život ako dar, pod patronátom Fóra života, už po tretíkrát putovali v tomto duchu. (Pešie púte z Trnavy do Šaštína sa začali organizovať od roku 1995 pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.) V tomto roku pútnikov sprevádzal páter Andrej OSPPE. Patrí mu vrelá vďaka. Na púti sa zúčastnilo 34 pútnikov. Najstarší mal 72 rokov a najmladší 16.
Púť začala 13. septembra o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole sv. Jozefa v Trnave. 14. septembra sme mali sv. omšu v Plaveckom Mikuláši a večer od 21.00 – 22.30 hod. poklonu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.
V mene všetkých pútnikov vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí nás prijali na trase, poskytli nám nocľah, občerstvenie a prepravu batožín.      

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.