Neplánované tehotenstvo – problém a jeho riešenia

Dňa 3. 10. 2009 zorganizovalo Fórum života seminár s názvom Neplánované tehotenstvo – problém a jeho riešenia, ktorý sa uskutočnil v priestoroch organizácie Úsmev ako dar v Bratislave. Seminár bol určený pracovníkom v organizáciách zameraných na poskytovanie konkrétnej pomoci tehotným ženám v núdzi a záujemcom o túto problematiku. Prednášajúci sa venovali problematike poskytovania poradenstva ženám s neplánovaným tehotenstvom z rôznych pohľadov: sociálnej práce, medicíny, psychológie, práva či duchovného rozmeru. Na seminári Fórum života predstavilo projekt poradne pre ženy a dievčatá, ktoré uvažujú o potrate. Výstupom zo seminára bude zborník odprezentovaných prednášok, ktorý bude slúžiť aj ako základ príručky pre poradcov v poradniach. Zborník bude k dispozícii v priebehu jedného mesiaca a je možné si ho objednať (v elektronickej podobe vo formáte pdf) na emailovej adrese marek@www.forumzivota.sk. Na tejto adrese je možné získať aj bližšie informácie o projekte a o možnosti odbornej spolupráce v rámci projektu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.