Uzdravenie rán po potrate

Dňa 15. 10. 2009 príde na Slovensko Anne Lastmannová z Austrálie, ktorá sa zaoberá poradenstvom a liečbou postabortívneho syndrómu, ktorým môžu trpieť ženy a dievčatá po potrate. Viac o Anne a jej organizácii je možné nájsť na http://www.victimsofabortion.com.au/index.htm.
Pozývame všetkých na prednášku Anne Lastmannovej spojenú s diskusiou vo štvrtok 15. 10. 2009 o 18,00 v Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave. Budeme radi, ak túto informáciu posuniete aj svojim známym a priateľom.
Plagát k prednáške na stiahnutie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.