Ministerstvo ignoruje názor 7500 občanov


Ministerstvo zdravotníctva SR uzavrelo medzirezortné pripomienkové konanie vo veci novely zákona o zdravotnej starostlivosti bez toho, aby sa zaoberalo hromadnou pripomienkou 7500 občanov. Porušilo tým legislatívne pravidlá vlády.

K spomínanej novele, ktorú ministersvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dňa 14. 9. 2009, zaslalo Fórum života pripomienky s podporou 4500 občanov v čase odoslania pripomienok (v súčasnosti už viac ako 7500). Podľa legislatívnych pravidiel vlády sa však štátny orgán musí zaoberať hromadnou pripomienkou občanov v prípade, že ju podporí viac ako 500 občanov. Ministerstvo zdravotníctva SR však nekontaktovalo zástupcu občanov a pripomienkové konanie vyhodnotilo bez vedomia verejnosti. Z vyhodnotenia pripomienkového konania sa môžeme dozvedieť, že pripomienka nebola akceptovaná, pretože „je nad rámec novely zákona a jej akceptovanie by zásadne zmenilo zmysel návrhu“. Pričom hromadná pripomienka obsahovala iba jeden zásadný bod k celkovému zneniu a štyri konkrétne body k jednotlivým odsekom.  

Z tohoto dôvodu pripravuje Fórum života list ministrovi zdravotníctva, v ktorom bude trvať na riadnom splnení legislatívnych podmienok vlády zo strany ministerstva a bude požadovať zastavenie akéhokoľvek legislatívneho procesu v tejto veci.

Pripomienky Fóra života je možné nájsť a stále podporiť na stránke: http://www.peticia.sk/informovanie-o-interupcii/.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.