Pamätníky nenarodených

V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti sme sa rozhodli zmapovať pamätníky nenarodených, ktoré sú situované v slovenských mestách a dedinách.
Pamätníky nenarodených sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti zomrelé pred narodením. Sme vždy veľmi potešení a povzbudení, keď sa o nejakom dozvieme. Ich existencia v rôznych kútoch Slovenska svedčí o tom, že mnohým nie je ľahostajný osud nenarodených. Zviditeľnením ich hrobov – aj keď iba symbolických – sa tieto deti stávajú akoby skutočnejšími a tak aspoň po smrti zaujmú svoje oprávnené rovnocenné miesto medzi ostatnými.
Na tejto stránke uvádzame pamätníky, o ktorých sme sa dozvedeli. Predpokladáme, že na Slovensku môžu byť aj ďalšie takéto miesta. Preto chceme poprosiť všetkých, ktorí o takýchto pamätníkoch situovaných na verejných priestranstvách, cintorínoch a pri kostoloch vedia, aby nám zaslali presnú lokalizáciu pamätníku, fotografie pamätníku, okolnosti vzniku pamätníku. Privítame aj doplňujúce informácie (fotografie) o pamätníkoch, ktoré už máme uvedené. Tieto informácie nám môžete posielať na adresu: kancelaria@www.forumzivota.sk.
Ďakujeme.

 

Bratislava
Pamätník nenarodených
Lokalizácia: Na Bezručovej ulici pri Modrom kostolíku

Budmerice
 
Symbolický hrob
Lokalizácia: Na cintoríne, pri kaplnke neďaleko od hrobu Jána Pálffyho

Čadca

Pamätník nenarodených
Lokalizácia: V areáli kostola sv. Bartolomeja vo farnosti Čadca-mesto

Holíč

Horné Kočkovce

Symbolický hrob
Lokalizácia: Na cintoríne
Pamätník dalo vybudovať občianske združenie S láskou k človeku v roku 2008

Kotešová (okres Bytča)
Pamätník nenarodených
Lokalizácia: Na cintoríne oproti dverám do kostola

Lipany
Lokalizácia: na verejnom cintoríne v meste
Zhotovený v roku 2000

Lúčka

Nemčiňany

Nitra
Lokalizácia: Vľavo od hlavnej brány do mestského cintorína

Pezinok – Griňava
Lokalizácia: V areáli kostola

Považské Podhradie
   
Lokalizácia: Pri farskom kostole

Púchov

Symbolický hrob
Lokalizácia: Cintorín
Pamätník dalo vybudovať občianske združenie S láskou k človeku v roku 2005

Trenčianska Teplá

Symbolický hrob
Lokalizácia: Na cintoríne

Veľké Vozokany

Lokalizácia: Vedľa kostola

Vráble
Vráble
Lokalizácia: Na cintoríne

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.