Súd v hlavnom meste Argentíny povolil „manželstvá“ ľudí rovnakého pohlavia

Súd v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires vyslovil garanciu pre možnosť uzvaretia „manželstva“ ľuďom rovnakého pohlavia, napriek precedensu, ktorý môže v prevažne katolíckej krajine spustiť vlnu podrývania prirodzených manželstiev a umožniť zvyšovanie akceptácie manželstiev homosexuálnych v celej Latinskej Amerike.
Sudkyňa Gabriela Seijas sa minulý týždeň uzniesla, že dva články v mestskom kódexe Buenos Aires, ktoré uznávajú iba manželstvá ľudí rozdielnych pohlaví, sú nelegálne. Rozhodnutie zdôvodnila nutnosťou rešpektovať všetkých občanov odhliadnuc od ich odlišností.
Vo väčšine argentínskych provincií sú homosexuálne manželstvá nelegálne, podobne ako vo väčšine krajín Latinskej Ameriky, výnimku tvoria iba Uruguaj a provincia Mexico City.
Proti rozhodnutiu súdu sa postavili napríklad argentínski biskupi s odôvodnením, že manželstvá ľudí rovnakého pohlavia neprinášajú viac všeobecného dobra, ale práve naopak sú pre jeho rast rizikovým faktorom.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.