Azerbajdžan: poslanci chcú zakázať lekárom oznamovať pohlavie budúceho dieťaťa rodičom

Poslanci národného azerbajdžanského parlamentu chcú zakázať lekárom informovať rodičov o pohlaví nenarodeného dieťaťa v prvom trimestri tehotenstva. Dôvodom je výrazne nevyrovnaná demografická bilancia krajiny, keďže počet novonarodených chlapcov značne prevyšuje počet novonarodených dievčat.
Vplyv na tento fakt má mentalita týchto východných národov, ktoré považujú muža za hlavu rodiny a pokračovateľa rodu. Mienia, že muž prináša domu a rodine úžitok a žena zbytočné výdavky. Preto rodiny obvykle oveľa častejšie odmietajú dievčatá. Dokazuje to aj štatistika pôrodov v krajine za posledný rok-60% novorodencov boli chlapci, výpovednú hodnotu má tiež prehľad počtu školopovinných detí, kde priemerne v jednej triede je 16 chlapcov a 6 dievčat.
Kvôli tejto situácii krajine hrozí vážna demografická kríza, preto stav vyvoláva nespokojnosť vedenia štátu. Na základe daných faktov poslanci pripravili legislatívu „O reprodukčnom zdraví a plánovaní rodiny“, o ktorej už dvakrát hlasoval národný parlament, no po ostrých diskusiách bola stiahnutá na prepracovanie.
„Tento zákon zakazuje selektívne potraty a určuje za ne trestný postih“ – povedala poslankyňa Elmira Achundova. Rovnako zákon zakazuje lekárom v prvom trimestri informovať rodičov o pohlaví dieťaťa.
V súčasnosti je zodpovednosť za dané informácie na lekárovi. „Predtým ,ako rodičom oznámime pohlavie ich budúceho dieťaťa, snažíme sa o nich dozvedieť čo najviac – najmä o ich sociálnej situácii, materiálnych podmienkach a podobne.“ – konštatovala neonatologička Diljara Mamedova dodajúc:“…to, čo sa v súčasnosti v krajine deje, nemôže nikoho nechať pokojným. Túto otázku nutno riešiť na národnej úrovni.“
Ak bude legislatívny proces úspešný, zákon začne platiť na budúci rok. Autori si od neho sľubujú zníženie počtu potratov v štáte a postupné vyrovnanie demografického pomeru narodených chlapcov a dievčat.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.