Rusko-republika Mordovija: V hlavnom meste Mordovii lekári vystúpili proti potratom

18. novembra sa uskutočnila v katedrálnom chráme Teodora Ušakova konferencia zameraná na problémy potratov, narkománie a alkoholizmu. Zúčastnili sa jej predstavitelia duchovenstva, zdravotníci a študenti.
Ako konštatovali, v republike Mordovija počet potratov každoročne prevyšuje počet narodených detí, preto sa zúčastnení zaoberali otázkou možnosti vytvorenia republikového regionálneho oddelenia Spoločenstva pravoslávnych lekárov. Už v mnohých oblastiach Ruska sa zdravotníci zjednotili s duchovnými v boji proti umelým potratom. Činnosť Spoločnosti pravoslávnych lekárov je odsúhlasená aj nedávno zomrelým patriarchom Moskvy a Ruska Alexijom II od októbra 2007. Jej cieľom je prinesenie kresťanských hodnôt do ruskej medicíny a spolupráca na zlepšení zdravotného stavu národa. Pravoslávni lekári sa zasadzujú za zlepšenie medicínskej starostlivosti , založenej tiež na duchovnej podpore a povzbudení. Členom spoločnosti môže byť každý veraci Rus, ak dovŕšil 18 rokov, súhlasí s charakterom organizácie a má medicínske vzdelanie, respektíve v príbuzných odboroch študuje.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.